1. Všeobecné ustanovenia

Predávajúci

Elcoffee s.r.o.
Kemi 627/5
031 04 Liptovský Mikuláš
IČO: 48 011 258
DIČ: 2024185515
IČ DPH: SK2024185515

Prevádzka

Aurelica coffee
Námestie osloboditeľov 7
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko

Kontaktné informácie

+421 918 120 553
[email protected]

Kupujúci:

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu spoločnosti Elcoffee s.r.o. na doméne aurelica.coffee.

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

V prípade, že po odoslaní objednávky ihneď nedostanete automaticky generovaný potvrdzujúci e-mail, došlo k chybe a objednávka nemusí byť zaevidovaná. V tomto prípade nás prosím kontaktujte na adrese [email protected]

2. Objednávanie

Nakupovať je možné cez náš internetový obchod nasledujúcim spôsobom: z ponuky si vyberte tovar, kliknete na tlačidlo „Kúpiť“. Tovar sa vloží do nákupného košíka. Potom sa môžte rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť alebo pokračovať v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky so sumarizáciou objednaného tovaru na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli.

3. Zrušenie objednávky

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade nevyplnených registračných/kontaktných údajov, alebo pri evedentne nekorektnej objednávke

4. Storno objednávky

Objednávku možno stornovať e-mailom na [email protected], telefonicky na čísle +421 918 120 553 počas pracovných dní v čase medzi 9:00 a 16:00. V prípade platby bankovým prevodom, peniaze budú vrátené na účet odosielateľa po stornovaní objednávky.

5. Dodacie podmienky

Pokiaľ je tovar na sklade, tovar je počas pracovných dní expedovaný (t. j. odoslaný) do 24 hod. od objednávky. V prípade nedostupnosti kávy: Pokiaľ káva na sklade už nie je dostupná, zásielka je expedovaná najbližší pracovný deň po upražení. V prípade nedostupnosti tovaru na sklade, zásielka bude expedovaná po obdržaní tovaru na náš sklad. Prípade neočakávaných udalostí (dodávateľ nedodal suroviny, technická chyba na strojoch, nedostupnosť tovaru na sklade dodávateľa a.i.), zákazník bude informovaný e-mailom, sms, alebo telefonicky. Skladové zásoby ponúkaného tovaru sú limitované, nakoľko ide o obmedzené množstvá. V prípade, že objednaný tovar je vypredaný bez možnosti doskladnenia, predávajúci informuje kupujúceho a ponúkne alternatívne riešenie

6. Ceny a platby

Ceny sú uvedené v eurách. Uvedené ceny za tovar sú konečné. Tovar sa posiela ako listová zásielka alebo balík, na základe preferencie zákazníka.Platba za tovar prebieha buď prostredníctvom dobierky, osobne v prevádzke Aurelica Coffee alebo pomocou platobnej brány. Tovar bude zaslaný prostredníctvom spoločnosti, ktorú si kupujúci vybral pri realizácií objednávky. Uvedené poštovné sa vzťahuje na doručenie tovaru v rámci Slovenskej republiky a do Českej republiky. Pri objednávkach z iných krajín EU sa poštovné stanovuje individuálne v závislosti od krajiny a hmotnosti zásielky. Podrobnejšie informácie poskytneme na vyžiadanie na [email protected]. V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad.

7. VOC

Veľkoobchodné podmienky sú k dispozícii na vyžiadanie [email protected] a na tel +421 918 120 553.

8. Záruka a reklamácie

Prípadné reklamácie sa riešia e-mailom na adrese [email protected] alebo telefonicky na čísle +421 918 120 553 počas pracovných dní v čase medzi 9:00 a 16:00
Na tovar sa vzťahuje záruka podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z. z.
Kupujúci sa zaväzuje tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je potrebné ihneď, najneskôr však do 48 hodín nahlásiť telefonicky alebo e-mailom. Za chyby spôsobené prepravcom neručíme. Rozbalený, alebo použitý tovar nie je možné vrátiť. Nerozbalený tovare je možne vrátiť do 14 dní od dátumu dodania.

Postup pri reklamácii:

1) informujte nás o reklamácii telefonicky alebo e-mailom
2) tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu
3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie a vašu adresu
4) priložte k zásielke kópiu dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode (faktúry).

Po obdržaní reklamovaného tovaru vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a sa s vami dohodneme na rýchlom vyriešení problému. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Reklamačná doba začína plynúť dňom, kedy predajca zásielku s reklamáciou prevzal a končí dňom, kedy predajca zásielku s vyreklamovaným tovarom odoslal (rozhoduje pečiatka podacej pošty).
Poštovné a balné predajca nevracia, rovnako ani poplatky na doručenie reklamovaného tovaru. Za prípadnú stratu zásielky reklamovaného tovaru smerom od zákazníka k predajcovi predajca nezodpovedá.
Predajca nenesie zodpovednosť za vady spôsobené nesprávnym skladovaním výrobku a na poškodenie zavinené doručovateľom.

Upozornenie: viditeľne poškodený tovar nepreberajte!

Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ (kupujúci), ktorý tovar od predávajúceho zakúpi ako súkromná osoba (nepodnikateľ), má v súlade so zákonom možnosť aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. V prípade vady tovaru, ktorú spôsobil spotrebiteľ, predávajúci tovar neprevezme.

Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy.

Formulár na odstúpenie od zmluvy